Nyhetsarkiv - Skolutveckling

 • 2018-01-18

  Tyck till om förslag på stadieindelade kursplaner i moderna språk och teckenspråk

  Nu har du chansen att lämna synpunkter på vårt förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande.

 • 2018-01-17

  Titta på film: Sök statsbidrag för att möta alla elevers behov

  Nu har du chansen att kompetensutveckla din personal. Fram till 1 februari kan huvudman söka statsbidrag för att grundskollärare ska möta alla elevers behov. Få snabbkoll på satsningen genom att titta på vår film.

 • 2018-01-10

  Webbinarium: specialpedagogik för lärande

  Under hela januari kan huvudman söka statsbidrag för Specialpedagogik för lärande, en av Skolverkets största satsningar. Skolledare och huvudmän är välkomna att delta i webbinarie för fördjupning och chans att ställa frågor. 17 januari kl 10-10.30.

 • 2017-12-11

  Förbered ansökan till Läslyftet redan nu

  Svenska fjärdeklassares läsförmåga ökar enligt den senaste PIRLS-undersökningen. En viktig insats för att fortsätta utveckla undervisningen är Läslyftet. Förbered er ansökan för statsbidraget redan nu. Vi har listat vad den ska innehålla. Nästa ansökningsperiod startar i januari 2018.

 • 2017-12-05

  Fjärdeklassare är bättre på att läsa

  Efter flera PIRLS-undersökningar med fallande resultat har nu svenska fjärdeklassares läsförmåga förbättrats. Läsförmågan ligger nu på samma nivå som 2001 då Sverige presterade som bäst. Av övriga 49 deltagande länder är det sju länder som presterar bättre. Se presskonferensen här.

 • 2017-11-27

  Så kan du stärka lärarnas kompetens i specialpedagogik

  För att grundskolelärare bland annat ska bli ännu bättre att möta elevers olika behov fortsätter satsningen ”Specialpedagogik för lärande”. Det går att söka pengar till handledare och lärare via ett statsbidrag under hela januari månad. Delta i vårt webbinarium den 5 december kl. 10:00 där vi berättar mer.

 • 2017-11-27

  #metoo: Viktigt att skolan tar ansvar

  #metoo-uppropen tydliggör att sexuella trakasserier är ett stort problem i skolan. Varje barn eller elev som utsätts för sexuella trakasserier är en för mycket. Det är därför viktigt att skolan tar sitt ansvar för att både förebygga och åtgärda kränkningar. Här har vi samlat länkar till vårt material.

 • 2017-11-23

  Kartlägg nyanlända elevers kunskaper i historia och religionskunskap

  Nu finns kartläggningsmaterialets tredje steg i ämnena historia och religionskunskap. Materialet hjälper dig som ämneslärare att ta reda på vad eleven kan i ämnet för att sedan kunna planera undervisningen.

 • 2017-11-17

  Nya regler om politisk information i skolan

  Riksdagen har beslutat att införa en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra vad som gäller när en skola ska bjuda in politiska partier. Bestämmelsen börjar gälla vid årsskiftet och anger hur en skola kan begränsa antalet partier som bjuds in.

 • 2017-11-06

  Tyck till om förslag till ny läroplan för förskolan

  Förskolans läroplan ska revideras, fram till den 19 november är det möjligt att lämna synpunkter på utkastet till del 2: Mål och riktlinjer.

 • 2017-10-23

  Filmtipset – en spellista med inspiration för lärare

  Visste du att vi har filmer som visar hur andra jobbar med digitala verktyg i undervisningen? Vi har samlat några av dem i en spellista som vi kallar Filmtipset. Kika på filmen om Filmtipset eller gå direkt till spellistan på Youtube.

 • 2017-10-23

  Sex miljarder för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling

  Regeringen har föreslagit en förstärkning av den statliga finansieringen till skolan. Förslaget innebär att sex miljarder kronor fasas in under tre år från och med hösten 2018. I dagsläget är det inte bestämt exakt hur statsbidraget ska utformas och vad det ska gå till. Därför vet vi inte villkoren för hur pengarna ska fördelas och har heller ingen tidplan. När vi får mer information kommer vi att uppdatera vår webbplats.

 • 2017-10-13

  Följ med på digitala veckan

  Ta chansen att fördjupa dig i digital kompetens under den 16-20 oktober. Vi bjuder på spännande samtal och tips på nyttiga resurser.

 • 2017-10-10

  Stöd till lärare som vill lära sig mer om programmering

  På den här sidan har vi samlat vårt stöd till dig som arbetar i skolan och vill lära dig mer om programmering.