Nyhetsarkiv - Skolutveckling

 • 2018-04-12

  Utveckla din kompetens i språk – anmäl dig nu

  I höst kan du delta i Språksprånget en kompetensutvecklingsinsats för dig som undervisar i moderna språk. Redan nu kan du anmäla om att gå en handledarutbildning.

 • 2018-04-10

  Anmäl dig till fortbildning i studie- och yrkesvägledning

  Nu kan du anmäla dig till tre kurser om studie-och yrkesvägledning. Sista anmälningsdag är den 15 maj.

 • 2018-04-04

  Anmäl dig till konferens om att utveckla introduktionsprogrammen

  Anmäl dig till konferens för att lära mer om påbyggnadsbara yrkespaket för introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen. En möjlighet att diskutera utveckling, byta erfarenheter och att få aktuell information. Tre tillfällen erbjuds under våren med start i Malmö den 23 april. Den 3 maj är konferensen i Göteborg och den 4 maj i Stockholm.

 • 2018-04-03

  Miljard ska stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen

  Kommuner och huvudmän för fristående skolor kan begära ut en miljard från Skolverket för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Nu är det klart hur mycket var och en kan få. Här är listan.

 • 2018-03-28

  Skolbibliotekens roll behöver stärkas

  Skolbibliotekens pedagogiska funktion finns inte inskriven i skollagen idag. Därför föreslår Skolverket att regeringen utreder om skollagen kan förtydliga skolbibliotekens roll i skolan. Skolbiblioteken ska vara en integrerad del i undervisningen och skolbibliotekariernas kompetens behöver tas tillvara.

 • 2018-03-16

  Stärk skolledares förmåga att leda och styra

  Gör en anmälan till senast den 16 april 2018.

 • 2018-03-06

  Allt fler tillsvidareanställda förstelärare

  För första gången har en majoritet av förstelärarna tillsvidareanställning som förstelärare. Antalet tillsvidareanställda har ökat från drygt 5 500 våren 2016 till nästan 8300 hösten 2017. Det visar en ny rapport om karriärtjänster från Skolverket.

 • 2018-02-28

  Samverkansprojekt behöver vårdas för att överleva

  Samverkan mellan myndigheter för att fånga upp och ta hand om barn som far illa eller riskerar att fara illa kräver engagemang, kunskaper, tillit och respekt hos de inblandade parterna för att bestå.

 • 2018-02-08

  Obligatoriskt prao från höstterminen 2018

  Regeringen har tagit beslut om obligatorisk prao. Kopplingen mellan skola och arbetsliv ska stärkas genom att huvudmän för grundskolor och specialskolor ansvarar för att anordna prao. I grundskolan ska prao omfatta minst tio dagar sammanlagt under årskurs 8 och 9. I specialskolan gäller samma omfattning som grundskolan, men för elever i årskurs 9 och 10.

 • 2018-02-02

  En miljard till nytt statsbidrag för en likvärdig skola

  Under hösten 2018 kan förskoleklasser och grundskolor få bidrag för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

 • 2018-01-25

  Arbeta med kontroversiella frågor

  Elever behöver få möjligheter att diskutera även kontroversiella frågor. Tillsammans kan lärare, med Europarådets skrift Undervisa om kontroversiella frågor, utveckla sitt arbete att leda dessa samtal. Med nypublicerade Hantera kontroversiella frågor får nu även rektorer stöd i denna viktiga del av skolans demokratiska uppdrag.

 • 2018-01-25

  Uppsatser i nationella prov ska skrivas på dator i höst

  I höst blir det obligatoriskt att skriva uppsatsdelarna i nationella prov på dator. Det här är ett första steg i digitaliseringen av proven. Digitala nationella prov i sin helhet finns på plats först 2022. Få svar på dina frågor om digitaliseringen av nationella proven.

 • 2018-01-18

  Tyck till om förslag på stadieindelade kursplaner i moderna språk och teckenspråk

  Nu har du chansen att lämna synpunkter på vårt förslag till stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande.

 • 2018-01-17

  Titta på film: Sök statsbidrag för att möta alla elevers behov

  Nu har du chansen att kompetensutveckla din personal. Fram till 1 februari kan huvudman söka statsbidrag för att grundskollärare ska möta alla elevers behov. Få snabbkoll på satsningen genom att titta på vår film.