Frågor och svar

Är det möjligt för en elev som tidigare läst inom gymnasiesärskolan att tillgodoräkna sig kurser från skolformen inom ramen för ett komvuxbevis?

Ja, det är möjligt att i ett komvuxbevis även ta med uppgifter om kurser som individen har läst inom gymnasiesärskolan.