Frågor och svar

Kan en elev som önskar få ut en gymnasieexamen inom ett högskoleförberedande studieområde tillgodose sig ett tidigare betyg i matematik 1a även om det i regleringen av examen står att det ska innehålla betyg i kursen matematik 1b eller 1c?

Enligt 4 kap 16 § i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning framgår att om en elev tidigare har fått godkänt betyg på en inledande kurs i matematik, får rektorn besluta att detta betyg ska ersätta ett sådant betyg som avses i 14 § första stycket 3, 15 a § första stycket 3 eller 15 b § första stycket 3. Det innebär att det finns möjlighet att ersätta den kursen som krävs om eleven tidigare fått godkänt betyg på en annan inledande kurs i matematik.