Frågor och svar

Kan ett genomfört gymnasiesärskolearbete tas med i ett komvuxbevis?

Ja, det är möjligt att i ett komvuxbevis även ta med uppgifter om ett genomfört gymnasiesärskolearbete.

Källor:

  • Skollagen (2010:800).
  • Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.
  • Proposition 2019/20:105, Komvux för stärkt kompetensförsörjning.