Frågor och svar

Som kemilärare inom vuxenutbildning har jag också gymnasiearbete som nu ändrats till ett komvuxarbete. Nu finns "ett färre antal högskoleförberedande studieområden" samt nya mål. Vad innebär detta och vem avgör dessa studieområden och mål, samt när blir de tillgängliga för oss som ska hålla i komvuxarbetet?

 Regering och riksdag har beslutat om att högskoleförberedande examen inom komvux, från 1 juli 2021, ska vara inriktad mot ett studieområde i stället för mot ett specifikt gymnasieprogram. Enligt bestämmelserna i 4 kap. 15 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning ska en gymnasieexamen i form av en högskoleförberedande examen inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vara inriktad mot ett av två studieområden. Antingen mot samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Syftet med förändringen är att en högskoleförberedande examen ska vara mer flexibelt utformad så att den vuxne eleven i högre grad ska kunna använda tidigare avklarade betyg på gymnasiala kurser i en gymnasieexamen från komvux. Införandet av komvuxarbete innebär dock inga förändringar eller ökade krav för ett godkänt betyg.