Anordna individuella kurser i vuxenutbildningen

En individuell kurs syftar till att tillgodose elevens individuella kunskapsbehov i de fall dessa inte kan tillgodoses genom nationella kurser eller orienteringskurser.

Rektorn beslutar om individuella kurser och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta. Betyg ska inte sättas på orienteringskurser eller individuella kurser.

Hänvisning

Om individuella kurser:
2 kap. 7 § och 10 §, förordningen om vuxenutbildning, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 mars 2021