Frågor och svar

Kan en orienteringskurs arbetsplatsförläggas?

Det finns inga bestämmelser som säger var en orienteringskurs kan genomföras. Det är därmed möjligt att förlägga kursen på arbetsplatsen.

Senast uppdaterad 02 oktober 2018

Innehåll på denna sida