Frågor och svar

Orienteringskurs eller nationell kurs?

Om en elevs behov av kunskaper kan tillgodoses genom en nationell kurs erbjuds den nationella kursen. Har eleven behov av stöd ska det vara möjligt att kunna få det inom ramen för den nationella kursen. Den enskilde eleven kan ha behov av vissa delar av den nationella kursen och den kan då delas upp i delkurser.

Senast uppdaterad 02 oktober 2018

Innehåll på denna sida