Anordna yrkesutbildning inom regionalt yrkesvux

Regionalt yrkesvux är regional samverkan mellan minst tre kommuner för planering och genomförande av yrkesinriktad vuxenutbildning inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Syftet är att öka utbudet av utbildningar för den enskilda individen och att arbetsmarknadens behov i de samverkande kommunerna tillgodoses. Utbildningen ska därför planeras under medverkan av arbetsgivare, organisationer och branscher som finns företrädda i de samverkande kommunerna. Även Arbetsförmedlingen och den aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen ska medverka i planeringen av utbudet av utbildningarna.

Statsbidrag inom regionalt yrkesvux

Kommunala huvudmän i samverkan kan söka statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. Det finns fem statsbidrag att söka för yrkesutbildning inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Antal kommuner och vilka kommuner som samverkar kan variera mellan de olika statsbidragen.

Statsbidrag för yrkesvux

Statsbidrag för yrkesvux kombination

Statsbidrag för lärlingsvux

Statsbidrag för lärlingsvux kombination

Statsbidrag för yrkesförarutbildning

På respektive sida för de olika bidragen hittar du mer information samt frågor och svar.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Villkoren för statsbidragen styrs av

Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Länk till annan webbplats.

Statistik och uppföljning

Nyttjande av bidragen

Samverkande kommuner

PM och rapporter

Inom ramen för regionalt yrkesvux ska de samverkande kommunerna erbjuda sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket). Här finns förslag på nationella yrkespaket för yrkesutbildningar inom komvux och för gymnasieskolans introduktionsprogram. Yrkespaketen består av en kombination av gymnasiala kurser som matchar de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa. Paketen kan också ligga till grund för vidare studier.

Yrkespaket inom komvux på gymnasial nivå och gymnasieskolan

Skolverket har drivit ESF-projektet RegioVux kring samverkan om gymnasial yrkesutbildning för vuxna. Pilotregioner var Skåne, Skaraborg, Norrbotten och Västerbotten. Projektet har flera beröringspunkter med regionalt yrkesvux, till exempel att utveckla och stärka den regionala samverkan samt att möta arbetsmarknadens kompetensbehov.

En utgångspunkt för projektet var att stimulera regional samverkan mellan kommunerna, aktören med regionalt utvecklingsansvar, Arbetsförmedlingen och branscher. Skolverket fick under projektets gång även ett tilläggsuppdrag att anordna utbildningsplatser i linje med Smart industri.

I slutrapporten redovisas hur deltagarregionerna bland annat skapade den regionala funktionen, fungerande valideringsorganisationer, rekryterande orienteringskurser samt gemensamma insatser mellan vuxenutbildningen och industriföretag.

Projekt RegioVux –processer och lärdomar från projektet, rapport från Sweco Pdf, 591 kB, öppnas i nytt fönster.

Medfinansieras av Europeiska unionen

Publicerades den .