Nätverk för vuxnas lärande

Att nätverka är ett sätt att utbyta erfarenheter, få inspiration och öka kompetensen. Här finns några nätverk för vuxnas lärande.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt program som norska VIA University College utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Skolverket är sedan 1 juli 2009 värdorganisation för Sveriges arbete inom NVL. NVL:s uppdrag är att utifrån Nordiska ministerrådets program för utveckling av vuxnas lärande via nätverksarbete, konferenser, seminarier, webbinarier och rapporter överföra och förmedla kunskaper och erfarenheter från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, Grönland, Åland och Färöarna. Arbetet sker i tematiska nätverk och NVL ska synliggöra sina resultat i Norden men också i Nordens närområden, och i övriga Europa. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplatslänk till annan webbplats

Rapporter från NVL

Rapporter och skrifter som NVL publicerar kan laddas ner gratis från NVL:s webbplats

Rapporter och skrifter från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt för NVL

Svensk koordinator för NVL är Agnetha Kronqvist på Skolverkets enhet för skola och arbetsliv.

E-post: agnetha.kronqvist@skolverket.se
Telefonnummer 46 (0)8-5273 3269

Epale - en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Genom den digitala mötesplatsen Epale kan du som arbetar med vuxnas livslånga lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här hittar du också konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten.

Epale - en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, Epales webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 25 mars 2021