Nätverk för vuxnas lärande

Att nätverka är ett sätt att utbyta erfarenheter, få inspiration och öka kompetensen. Här finns några nätverk för vuxnas lärande.

Nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete i kommunal vuxenutbildning

Nätverken riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i kommunal vuxenutbildning och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Det är en fördel att anmäla flera personer från varje kommun (minst två och max fyra) för att lättare få spridning av arbetet. Målet med träffarna är att bidra till förbättrad kvalitet och ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen.

Nätverken leds av Regionala utvecklingscentrum (RUC) vid utvalda lärosäten.
Nätverksträffarna är digitala och ordnas som halvdagar åtta till tio gånger per år. Efter att ni anmält er får ni mer information om träffarna från nätverksledarna på RUC via mejl.

Just nu är det möjligt att anmäla deltagande med start 2023. Anmäl dig och dina kollegor (max fyra deltagare per kommun) genom att skicka namn, funktion/titel och mejladress till nyavux@skolverket.se

Konkreta tips

Mötesplats Vux

Mötesplats vux är en årligt återkommande konferensserie som vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom komvux och som vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet.

En stor del av tiden ägnas också åt att, tillsammans med kollegor från hela landet, i mindre grupper få reflektera och diskutera utifrån valbara seminarier. Träffarna äger rum årligen. Nästa Mötesplats vux äger rum den 19–23 september 2022 och liksom i fjol kommer formatet att vara digitalt. En nyhet för i år är att Mötesplatsen kommer att pågå under en hel vecka och bestå av ett antal valbara seminarier.

Här kan du läsa mer om Mötesplats vux 2022:

Mötesplats vux

Konkreta tips

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt program som norska VIA University College utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Skolverket är sedan 1 juli 2009 värdorganisation för Sveriges arbete inom NVL. NVL:s uppdrag är att utifrån Nordiska ministerrådets program för utveckling av vuxnas lärande via nätverksarbete, konferenser, seminarier, webbinarier och rapporter överföra och förmedla kunskaper och erfarenheter från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, Grönland, Åland och Färöarna. Arbetet sker i tematiska nätverk och NVL ska synliggöra sina resultat i Norden men också i Nordens närområden, och i övriga Europa. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplats Länk till annan webbplats.

Rapporter från NVL

Rapporter och skrifter som NVL publicerar kan laddas ner gratis från NVL:s webbplats

Rapporter och skrifter från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplats Länk till annan webbplats.

Inspelat webbinarium från NVL - Få vardagen att fungera för alla

Ta del av ett inspelat webbinarium från våren 2022 om grundläggande färdigheter, behov, utmaningar och möjligheter i vuxenutbildning. Skolverket och NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) delar erfarenheter från Sverige och Finland.

Få vardagen att fungera för alla! Webbinarium om grundläggande färdigheter Länk till annan webbplats.

Kontakt för NVL

Svensk koordinator för NVL är Agnetha Kronqvist på Skolverkets enhet för skola och arbetsliv.

E-post: agnetha.kronqvist@skolverket.se
Telefonnummer 46 (0)8-5273 3269

Epale – en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Genom den digitala mötesplatsen Epale kan du som arbetar med vuxnas livslånga lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här hittar du också konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten.

Epale -  Länk till annan webbplats.en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, Epales webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 10 oktober 2022