Nätverk för vuxnas lärande

Att nätverka är ett sätt att utbyta erfarenheter, få inspiration och öka kompetensen. Här finns några nätverk för vuxnas lärande.

Nätverk med fokus på systematiskt kvalitetsarbete i kommunal vuxenutbildning

Nätverken riktar sig till skolchefer, skolledare och utvecklingsledare med ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet i kommunal vuxenutbildning och har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Målet med träffarna är att bidra till förbättrad kvalitet och ökad likvärdighet inom vuxenutbildningen.

Nätverken leds av Regionala utvecklingscentrum (RUC) vid utvalda lärosäten.
Nätverksträffarna är digitala och ordnas som halvdagar åtta till tio gånger per år. Efter att du anmält dig får du mer information om träffarna från nätverksledarna på RUC via mejl.

Just nu finns det platser kvar i ett av nätverken. Anmäl dig och dina kollegor (max tre deltagare per kommun) genom att skicka namn, funktion/titel och mejladress till nyavux@skolverket.se

Mötesplats Vux 2022

Mötesplats Vux 2022 kommer att äga rum den 19–23 september, och liksom i fjol kommer formatet att vara digitalt. En nyhet för i år är att Mötesplatsen kommer att pågå under en hel vecka och bestå av ett antal valbara seminarier.

Du kommer att få möjlighet att välja att ta del av aktuell information från Skolverket, information om Skolverkets stödinsatser samt fördjupande seminarier. Programmet är inte klart ännu, men här följer ett antal preliminära exempel på tänkbara teman för seminarierna:

  • sfi i komvux
  • komvux som särskild utbildning
  • komvux på grundläggande eller gymnasial nivå
  • apl
  • validering
  • studie- och yrkesvägledning
  • kombinationsutbildningar
  • en sammanhållen utbildning.

Anmälan till årets upplaga av Mötesplats Vux öppnar den 8 augusti 2022.

En reviderad och utökad lista över seminarierna med mer information om program och innehåll följer under våren, och vi uppdaterar fortlöpande informationen både på denna sida och på vår inbjudan som du hittar på Skolverkets kalender.

Fullständigt program och tider kommer att publiceras i samband med att anmälan öppnar den 8 augusti. Besök gärna kalendern för att hålla dig uppdaterad: Välkommen till Mötesplats Vux 2022

För frågor om Mötesplats Vux 2022, välkommen att kontakta oss på följande e-post: motesplatsvux@skolverket.se

Om Mötesplats Vux

Konferensserien Mötesplats vux vänder sig till dig som är rektor, lärare eller studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformsdelar i komvux och vill få aktuell information, ta del av stöd från Skolverket och få möjlighet till erfarenhetsutbyte med kollegor runt om i landet. En stor del av tiden ägnas också åt att, tillsammans med kollegor från hela landet, i mindre grupper få reflektera och diskutera utifrån valbara seminarier. Träffarna äger rum årligen. 

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande (NVL) är ett nordiskt program som norska VIA University College utför på uppdrag av Nordiska Ministerrådet. Skolverket är sedan 1 juli 2009 värdorganisation för Sveriges arbete inom NVL. NVL:s uppdrag är att utifrån Nordiska ministerrådets program för utveckling av vuxnas lärande via nätverksarbete, konferenser, seminarier, webbinarier och rapporter överföra och förmedla kunskaper och erfarenheter från de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena, Grönland, Åland och Färöarna. Arbetet sker i tematiska nätverk och NVL ska synliggöra sina resultat i Norden men också i Nordens närområden, och i övriga Europa. NVL:s målsättning är att främja livslångt lärande i Norden.

Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplats Länk till annan webbplats.

Rapporter från NVL

Rapporter och skrifter som NVL publicerar kan laddas ner gratis från NVL:s webbplats

Rapporter och skrifter från Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVLs webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt för NVL

Svensk koordinator för NVL är Agnetha Kronqvist på Skolverkets enhet för skola och arbetsliv.

E-post: agnetha.kronqvist@skolverket.se
Telefonnummer 46 (0)8-5273 3269

Epale - en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Genom den digitala mötesplatsen Epale kan du som arbetar med vuxnas livslånga lärande samverka med kollegor från hela Europa. Här hittar du också konferenser, fortbildningsmöjligheter och partners för samarbeten och utbyten.

Epale - en digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa, Epales webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 14 april 2022