Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

Från och med den 1 januari 2022 erbjuder Skolverket olika insatser för att förbättra yrkessvenskan hos personal i äldreomsorgen. Här hittar du mer information om insatserna. Sidan uppdateras under hösten.

Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att erbjuda insatser som syftar till att förbättra kunskapen i det svenska språket bland anställda i äldreomsorgen.

Bakgrunden är att många personer som arbetar inom äldreomsorgen saknar tillräckliga kunskaper i svenska för det yrke de utövar. Samtidigt är äldreomsorgen en viktig väg in på arbetsmarknaden för många.

Bättre kommunikation och kvalitet

Den riktade satsningen på språkträning i äldreomsorgen beräknas omfatta 31 miljoner kronor per år 2021 och 2022. Stödet kan riktas till både befintliga och nya insatser som ska bidra till att förbättra kommunikationen och kvaliteten inom äldreomsorgen.

Insatserna ska också vara inriktade mot att möta såväl vårdtagarnas, arbetstagarnas som arbetsgivarnas behov när det gäller kommunikationen på de aktuella arbetsplatserna.

De planerade insatserna

Först ut bland insatserna är företaget Vård- och omsorgscolleges utbildning av cirka 100 så kallade språkombud på ett antal utvalda äldreboenden i tre till fyra kommuner eller kommunalförbund. Insatsen som är direktupphandlad av Skolverket startar under hösten 2021.

Från våren 2022 och 15 månader framåt planerar vi att genomföra utbildningar av cirka 1 000 språkhandledare, e-utbildningar och introduktionen av digitala verktyg i samarbete med en extern leverantör.

Anmäl intresse senare i höst

Senare i höst kommer den här sidan att uppdateras med information om hur du kan anmäla intresse för att ta del av insatserna för språkträning.

Satsningen på språkträning utvidgas

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att den pågående satsningen på språkträning för anställda inom äldreomsorgen vidgas till fler yrkesgrupper inom välfärden, till exempel vård, skola och annan omsorg. För detta ändamål föreslår regeringen att 30 miljoner kronor tillförs satsningen för 2022.

Senast uppdaterad 13 oktober 2021

Innehåll på denna sida