Frågor och svar

Behöver rektor tillfråga lärarna?

Ja. Innan en rektor tar beslutet om att införa tidigare betyg i en skola ska lärarna få tillfälle att yttra sig. Beslutet ska sedan skriftligt meddelas skolans huvudman – det vill säga kommunen för kommunala skolor eller styrelsen för fristående skolor – som i sin tur anmäler till Skolverket. Samma ordning ska gälla för att upphäva beslutet och gå tillbaka till betyg från årskurs 6.