Frågor och svar

Jag har sökt till en skola för mitt barn. Nu vill jag veta om skolan ska införa betyg från årskurs 4. Hur gör jag?

Kontakta skolan eller huvudmannen efter 30 april 2022 för att höra hur de gör.