Frågor och svar

Kommer Skolverket ta fram något stöd för betyg från årskurs 4?

Skolverket har tagit fram ett stöd för införandet av frivilliga betyg i årskurs 4. Se Sätta betyg från årskurs 4