Anordna lokalt tillval i grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan

Skolans val är en möjlighet för skolan att skapa en särskild profilering mot ett visst ämne. En del av eller hela utrymmet inom skolans val kan användas till ett lokalt tillval.

Både kommunala och fristående skolor kan ansöka om att anordna ett lokalt tillval.

Ansökan ska ske senast den 15 december läsåret innan utbildningen planeras att starta.

Hämta ansökningsblankett för att ansöka om att anordna lokalt tillval.Word (word, 30 kB)

Mejla din ansökan om att anordna ett lokalt tillval: lokalt.tillval@skolverket.se.

Du kan också skriva ut blanketten och posta den.
Märk kuvertet med "Ansökan om lokalt tillval" och skicka till:

Skolverket
För- och grundskoleenheten
Box 4002, 171 04 Solna

Krav som måste uppfyllas i ansökan

  • Ansök i tid. Sista ansökningsdag inför läsåret 2019/2020 är den 15 december 2018.
  • Fyll i alla uppgifter som efterfrågas i ansökningsblanketten.
  • Din ansökan måste innehålla en utbildningsplan med godtagbar pedagogisk kvalitet.
  • Utbildningsplanen måste stämma överens med de lagar och regler som finns för hur utbildning i grundskolan ska utformas.
  • Utbildningen måste ha ett innehåll som skiljer sig från grundskolans övriga kursplaner.
  • En skola kan ansöka om att anordna lokalt tillval i grundskolan men inte i förskoleklass.
  • Det är inte tillåtet att sätta betyg på ett lokalt tillval.

Lokalt tillval finns reglerat i skollagen (2010:800) 10 kap. 4 §.

Skollagen (2010:800) på riksdagens webbplats.länk till annan webbplats

Beviljade utbildningar

Beviljade utbildningar, lokalt tillval, uppdaterad 24 augusti 2018Excel (excel, 36 kB)

Senast uppdaterad 26 mars 2021