Anordna idrottsutbildningar inom gymnasie- och gymnasiesärskola

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast den 31 januari kalenderåret innan önskad start.

Två varianter av idrottsutbildningar

Det finns två varianter av idrottsutbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan: riksidrottsgymnasier, RIG, och nationellt godkända idrottsutbildningar, NIU. Dessa riktar sig till elever som vill kombinera sin gymnasieutbildning med en elitidrottsutbildning.

Riksidrottsgymnasier är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet kan söka. De nationellt godkända idrottsutbildningarna är lokala eller regionala. Utbildningarna har tydlig elitidrottskaraktär. Därför får endast riksidrottsgymnasier och nationellt godkända idrottsutbildningar ge ämnet specialidrott. Specialidrott får ingå med 200 poäng i programfördjupningen och 200 poäng i det individuella valet. Ämnet får efter beslut av rektor dessutom läsas som utökat program med 300 poäng. Elever som går dessa utbildningar kan alltså läsa 700 poäng specialidrott.

Krav på utbildningen

För att få bedriva en idrottsutbildning ska utbildningen uppfylla kraven för riksidrottsgymnasium eller nationellt godkänd idrottsutbildning i 5 kap. 23-28 §§ gymnasieförordningen.

Gymnasieförordningen (2010:2039) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrift om ansökan om riksidrottsgymnasiumlänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrift om ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildninglänk till annan webbplats

Huvudman ansöker om nationellt godkända idrottsutbildningar

En utbildning som har en tydlig elitidrottskaraktär och ett etablerat samarbete med ett specialidrottsförbund som är relevant för utbildningen får godkännas som en nationell idrottsutbildning. Utbildningen ska också tillstyrkas av specialidrottsförbundet. Tillstyrkan ska bifogas ansökan. Specialidrottsförbundet kan ladda ner och fylla i dokumentet här nedan och spara i PDF-format. Dokumentet innehåller vad som kan ligga till grund för tillstyrkan.

Ladda ner dokument för TillstyrkanWord (word, 28 kB)

Ansökningsformuläret är tillgängligt från oktober till den 31 januari (om det datumet är en lördag eller helgdag är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Använd webbläsaren Firefox och ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären. Ladda upp Tillstyrkan som bilaga.

Offentlig huvudman ansöker i Skolverkets webbformulärlänk till annan webbplats

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket före den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Huvudman ansöker om riksidrottsgymnasium

Offentliga huvudmän ansöker hos riksidrottsförbundetlänk till annan webbplats

Enskilda huvudmän får information och ansöker på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverket fattar beslut senast 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för tre ansökningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket för den 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända riksidrottsgymnasier 2018-2021

På Riksidrottsförbundets webbplats kan du läsa vilka idrotter, orter och skolor som kommer att bedriva riksidrottsgymnasium under perioden 2018-2021.

Riksidrottsförbundets webbplatslänk till annan webbplats

Godkända utbildningar i gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2019

I gymnasieskolan har 64 utbildningar blivit godkända som nationellt godkänd idrottsutbildning med start hösten 2020. Totalt inkom 70 ansökningar 2019. I gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under 2019.

2019Excel (excel, 74 kB)

2018Excel (excel, 102 kB)

2017Excel (excel, 48 kB)

2016Excel (excel, 50 kB)

2015Excel (excel, 52 kB)

2014Excel (excel, 100 kB)

2013Excel (excel, 42 kB)

Godkända utbildningar inom gymnasiesärskolan

I gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under 2019.

2015Excel (excel, 70 kB)

2014Excel (excel, 43 kB)

2013Excel (excel, 34 kB)

Senast uppdaterad 08 juli 2019