Anordna särskilda varianter av gymnasieutbildning

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast 31 januari 2022 för start hösten 2023.

Särskild variant inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300 gymnasiesärskolepoäng. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande.

En särskild variant kan avvika i form av kurser för programfördjupningen eller i form av kurser för det sammanlagda utrymmet för inriktning och programfördjupning.

Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program. Sådana utbildningar ska ha förkunskapskrav för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande.

Krav på utbildningen

För att få bedriva utbildningen som en särskild variant ska den uppfylla kraven i 5 kap. 1-8 §§ gymnasieförordningen.

Gymnasieförordningen (2010:2039) på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildning Länk till annan webbplats.

Huvudman ansöker

Ansökningsformuläret är tillgängligt från oktober till den 31 januari (om det datumet är en helgdag, är formuläret tillgängligt till nästa vardag). Ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären.

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket via webbformulär Länk till annan webbplats.

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast 31 januari det år sista antagningen får göras.

Godkända utbildningar inom gymnasieskolan

Beviljade utbildningar 2021

Inom gymnasieskolan har 10 utbildningar blivit godkända som särskild variant av ett nationellt program med start hösten 2022. Totalt inkom 12 ansökningar 2021.

2021 Pdf, 22 kB. (Pdf, 22 kB)

2020 Pdf, 24 kB. (Pdf, 24 kB)

2019 Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 45 kB)

2018 Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 35 kB)

2017 Pdf, 24 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 24 kB)

2016 Pdf, 25 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 25 kB)

2015 Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51 kB)

2014 Pdf, 45 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 45 kB)

Godkända utbildningar inom gymnasiesärskolan

Inom gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar under 2021.

Senast uppdaterad 14 januari 2022