Skolverket har beslutat om förändringar av flera av gymnasieskolans yrkesprogram. Läs mer här.

Anordna särskilda varianter av gymnasieutbildning

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket och enskild huvudman hos Skolinspektionen. Skicka in ansökan senast 7 april 2020 för start hösten 2021.

Särskild variant inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300 gymnasiesärskolepoäng. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande.

En särskild variant kan avvika i form av kurser för programfördjupningen eller i form av kurser för det sammanlagda utrymmet för inriktning och programfördjupning.

Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program. Sådana utbildningar ska ha förkunskapskrav för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande.

Krav på utbildningen

För att få bedriva utbildningen som en särskild variant ska den uppfylla kraven i 5 kap. 1-8 §§ gymnasieförordningen.

Gymnasieförordningen (2010:2039) på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets föreskrifter om ansökan om särskild variant av gymnasieutbildninglänk till annan webbplats

Huvudman ansöker

Ansökningsformuläret är tillgängligt från oktober till den 7 april 2020. Använd webbläsaren Firefox eller Internet Explorer och ansök via dator för att undvika tekniska problem när du fyller i formulären.

Offentlig huvudman ansöker hos Skolverket via webbformulärlänk till annan webbplats

Enskild huvudman får information och ansöker på Skolinspektionens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverket fattar beslut om möjligt senast den 1 september. Därefter fattar Skolinspektionen beslut för enskild huvudman om rätt att bedriva utbildningen. Ett beslut gäller för fyra antagningsomgångar. En ny ansökan behöver därför inkomma till Skolverket senast 7 april 2020 för start hösten 2021.

Godkända utbildningar

Beviljade utbildningar 2019

I gymnasieskolan har 44 utbildningar blivit godkända som särskild variant av ett nationellt program med start hösten 2020. Totalt inkom 51 ansökningar 2019. I gymnasiesärskolan inkom inga ansökningar.

2019Excel (excel, 76 kB)

2018Excel (excel, 77 kB)

2017Excel (excel, 78 kB)

2016Excel (excel, 79 kB)

2015Excel (excel, 82 kB)

2014Excel (excel, 101 kB)

2013Excel (excel, 42 kB)

Senast uppdaterad 24 april 2020