Frågor och svar

Måste det primära samverkansområdet vara samma för gymnasieskolan och komvux?

Nej, samverkansområdena kan vara samma för gymnasieskolan och komvux, men de behöver inte vara det. Kommunerna väljer själva vilka andra kommuner de ska sluta avtal och samverka med i det primära samverkansområdet.