Frågor och svar

Hur får branschskolan sin ersättning för eleverna?

Branschskolan får ersättning av huvudmannen för gymnasieskolan eller vuxenutbildningen. Hur mycket pengar branschskolan får ska framgå i det avtal som sluts dem emellan.

Huvudmannen kan söka statsbidrag som ska användas till kostnader kopplade till försöksverksamheten med branschskolor och de elever som går en utbildning hos en branschskola. Det kan till exempel vara rese- eller inackorderingskostnader, kostnader för branschskolan eller administrativa kostnader hos huvudmannen.

Statsbidrag för försöksverksamhet med branschskolor 2020/21länk till annan webbplats