Skolverket

Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasiet

Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning startade 2009 och pågår till 2024 med sista intag av elever till år ett hösten 2021. I dagsläget kan du endast ansöka om att starta spetsutbildning inom teknikvetenskap.

Ansök om att starta spetsutbildning inom teknikvetenskap

Ansökan om att delta i försöksverksamheten för utbildningar som planeras starta hösten 2019 ska skickas till Skolverket senast 15 september 2018. Beslut fattas i november - december 2018 efter samråd med Universitetskanslersämbetet.

I informationen om ansökan finns mer information om försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning och hur du ska gå tillväga för att ansöka.

Information om ansökanPDF (pdf, 118 kB)
Blankett för ansökan om deltagandePDF (pdf, 157 kB)
Mall för bilaga 4Word (word, 34 kB)
Mall för bilaga 5Word (word, 33 kB)
Mall för bilaga 6Word (word, 32 kB)
Mall för bilaga 12Word (word, 33 kB)

Vad är spetsutbildning i gymnasiet?

En spetsutbildning i gymnasiet ger eleven en bredd och en fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser. Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

De pågående utbildningarna inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

  • matematik
  • naturvetenskap
  • samhällsvetenskap
  • ekonomi
  • teknikvetenskap eller
  • humaniora

Läs om gymnasieelevers möjligheter att läsa högskolekurser inom försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasialPDF (pdf, 94 kB)

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Godkända utbildningar

Godkända spetsutbildningar i gymnasiet, uppdaterad 24 augusti 2018Excel (excel, 78 kB)

Utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildning

Försöksverksamheten följs upp och utvärderas av Skolverket. De huvudmän (kommunen eller skolans styrelse om det är en fristående skola) som deltar i försöksverksamheten medverkar i vår utvärdering

Sök efter tidigare utvärderingar av försöksverksamheten i vår publikationsdatabas

Har du frågor om utvärderingarna?

Kontakta Linda Jervik Steen linda.jervik.steen@skolverket.se


Det pågår också försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i högstadiet