Ansök om ny nationell kurs

En huvudman eller annan intressent kan ansöka om en ny kurs inom gymnasieskolan, inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.

En ny kurs ska ge kunskaper i ett befintligt ämne eller i ett nytt ämne. Skolverket bedömer behovet av en ny kurs utifrån ansökan och undersöker bland annat om:

  • det efterfrågade kursinnehållet ryms inom skolformens uppdrag
  • det efterfrågade kursinnehållet redan finns i en fastställd kurs.

Ansök senast den 31 januari

Ansök senast 31 januari för start året därpå.

Gör ansökan här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 06 april 2022