Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning är förlängs till och med den 30 juni 2021. Det är inte möjligt att ansöka om att delta.

De skolor som ingår i försöksverksamheten med fjärrundervisning får anordna fjärrundervisning i fler ämnen än de som idag är tillåtna att anordna fjärrundervisning i.

Skolverket utvärderar försöksverksamheten med fjärrundervisning på uppdrag av regeringen.

Försöksverksamhet med fjärr- och distansundervisning, pressmeddelande på regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar, fjärrläraren, befinner sig samtidigt någon annanstans.

Fjärrundervisning är inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Regelverket kring fjärrundervisning

Kontakt

För frågor om fjärrutbildning och försöksverksamheten, kontakta Björn Sterner:

E-post till bjorn.sterner@skolverket.se

Senast uppdaterad 26 mars 2021
 • Regler och ansvar

  Fjärrundervisning

  Här svarar vi på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring fjärrundervisning.

 • Inspiration

  Didaktik i fokus på konferens om fjärrundervisning

  Det är didaktiken, inte tekniken i sig, som är det viktiga för att lyckas med fjärrundervisning. Det var en av sakerna som lyftes fram under en konferens våren 2018.

 • Webbkurs

  Fjärrundervisning

  Utveckla din kompetens inom fjärrundervisning. Som deltagare i vår webbkurs får du ta del av kunskap och erfarenhet inom området.