Försöksverksamhet med fjärrundervisning

Försöksverksamheten med fjärrundervisning är förlängs till och med den 30 juni 2021. Det är inte möjligt att ansöka om att delta.

De skolor som ingår i försöksverksamheten med fjärrundervisning får anordna fjärrundervisning i fler ämnen än de som idag är tillåtna att anordna fjärrundervisning i.

Skolverket utvärderar försöksverksamheten med fjärrundervisning på uppdrag av regeringen.

Försöksverksamhet med fjärr- och distansundervisning, pressmeddelande på regeringskansliets webbplatslänk till annan webbplats

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar, fjärrläraren, befinner sig samtidigt någon annanstans.

Fjärrundervisning är inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Regelverket kring fjärrundervisning

Kontakt

För frågor om fjärrutbildning och försöksverksamheten, kontakta Björn Sterner:

E-post till bjorn.sterner@skolverket.se

Senast uppdaterad 08 maj 2020