Studievägskoder och språkkoder

Språkkoden bildar kurskod tillsammans med ämneskoden för moderna språk, modersmål eller språkspecialisering. Kontakta Skolverket om det saknas kod för ett språk som skolan tänker erbjuda.

Studievägskoder

Studievägskoden består av max nio tecken/positioner. En studievägskod beskriver program och inriktning i gymnasieskolan.

Ladda ner studievägskoderna som pdf-filPDF (pdf, 496 kB)

Ladda ner studievägskoderna som excel-filExcel (excel, 178 kB)

Koder för yrkespaket

Koden för ett yrkespaket beskriver om paketet är framtaget nationellt eller regionalt och från vilket program inom gymnasieskolan alla eller majoriteten av kurserna i paketet är hämtade. Koden består av sex tecken/positioner.

Koder för yrkespaket , pdf-filPDF (pdf, 154 kB)

Koder för yrkespaket, excel-filExcel (excel, 17 kB)

Sammanställning av koder med kursinnehåll för yrkespaket, excelfilExcel (excel, 120 kB)

Språkkoder

Språkkoderna är för moderna språk och modersmål. Språkkoderna hämtas från en internationell språkstandard (ISO 639-3).

Ladda ner språkkodernalänk till annan webbplats

Hänvisningar angivna inom parentes ger vägledning till ett språkområde. Kontakta Skolverket om du inte hittar den kod du söker.

Så är språkkoderna uppbyggda

Kurs- eller språkkoden består av maximalt tio tecken, positioner. De flesta kurser har koder som består av sju tecken. De första sex positionerna är förkortningar av ämnets och kursens namn. De första tre bokstäverna är de inledande bokstäverna i ämnets namn. De tre nästkommande är de inledande bokstäverna i kursens namn.

Exempel spanska

• M1 för Moderna språk inom ramen för elevens val. Exempel: spanska, elevens val M1 SPA.
• M2 för Moderna språk inom ramen för språkval, Exempel: spanska, språkval M2 SPA.
• ML för modersmål. Exempel: spanska, modersmål ML SPA.

Förklaring till Skolverkets kodsystem

I förklaringen till Skolverkets kodsystem kan du bland annat läsa om kodsättning av regionala yrkespaket.

Ladda ner en förklaring till Skolverkets kodsystemPDF (pdf, 171 kB)

Till toppen Gå till toppen på sidan