Resultatsida för test av digitala enheter

Resultatet för test av digitala enheter visas nedan.

Varje rad visar resultatet för en kontroll som gjorts för den digitala enhet som testades. En bock innebär att testet har gått bra och ett utropstecken innebär att kontrollpunkten inte uppfyller Skolverkets riktlinjer för digitala enheter.

Klicka på "Visa" för att få mer information om ett specifikt test.

Senast uppdaterad 03 april 2024