Skolkonkurrens skapar betygsinflation

Konkurrensen mellan skolor skapar betygsinflation, men det faktum att det är svårt att hitta ett objektiv mått på kunskap, gör det svårt att mäta förekomsten av betygsinflation, konstaterar Jonas Vlachos i studien ”Betygens värde: En analys av hur konkurrens påverkar betygsättningen vid svenska skolor”, gjord på uppdrag av Konkurrensverket.

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

Betygsinflation är en återkommande fråga som brukar diskuteras i relation till betygsättning. Betygsinflation kan kort beskrivas som att betygen blir allt högre utan att detta motsvaras av att de faktiska kunskaperna ökat. Inte minst har frågan på senare tid kopplats samman med den ökade konkurrensen mellan skolor.

När eleven ses som en kund finns misstanken att skolor som ett konkurrensmedel drivs till att sätta betyg som inte har en egentlig motsvarighet i elevernas kunskaper. Studien visar att konkurrens tycks ha haft en viss inflationsdrivande effekt, men att denna effekt varit liten. Det är både konkurrensen mellan fristående och kommunala skolor och konkurrensen mellan olika kommunala skolor som påverkar betygen.

Svårt hitta objektivt mått på kunskap

För att mäta betygsinflation har författaren bl. a. jämfört skillnaderna mellan prestationer på nationella prov och betygsättning. Författaren har också jämfört ämnen som har nationella prov och ämnen som inte har nationella prov. Studiens resultat indikerar att skillnaderna mellan kommunala skolor och fristående skolar är ”försumbara” gällande hur generösa lärarna är i betygsättningen.

I rapporten noteras också att det är svårt att hitta ett objektiv mått på kunskap, vilket gör det svårt att mäta förekomsten av betygsinflation. Även det faktum att det finns konkurrens mellan skolor i olika kommuner är viktig att beakta, enligt författaren (denna form av konkurrens har inte författaren testat i rapporten). Författaren ser i linje med detta att vi troligen underskattar den ”sanna” effekten av konkurrens.

De lösningar som lyfts fram för att komma tillrätta med betygsinflationen är ett mer komplett system av centralt rättade nationella prov. Samtidigt refereras internationella studier som visar att detta ingalunda är en problemfri väg att välja.

Text: Johan Samuelsson

Rapporten Betygets värde En analys av hur konkurrens påverkar betygssättningen vid svenska skolor.

Publicerad 03 oktober 2011.  Senast uppdaterad 29 december 2021.