Specialpedagogik i förändring

Vad innebär den nya skollagen och de nya läroplanerna för specialpedagogiken. Får fokus på kunskap konsekvenser för
inkludering och likvärdighet?

Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.
Läs om hur vi sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning

– Jag är oroad över hur man ska hantera barn med stora svårigheter. Jag är rädd för att vi får en ännu större andel elever som bedöms behöva särskilt stöd, säger Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås.

Claes Nilholm, professor vid Malmö högskola, pratar om skillnaden mellan inkludering och integrering:

– Integrering har mer eller mindre kommit att handla om den fysiska placeringen av eleverna. Inkludering signalerar att klassrummet måste organiseras efter barns olikheter, säger han.

Intervjuare: Johan Malmqvist

Publicerad 15 oktober 2013.  Senast uppdaterad 12 oktober 2020.