Fler vägar till forskning om skolan

Här hittar du länkar till olika söktjänster för forskning, tidskrifter och andra aktörer inom skolforskningsområdet.

Skolmyndigheter

Skolforskningsinstitutet är en statlig myndighet som ska bidra till att de verksamma inom förskola, skola och vuxenutbildning ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen, med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt.

Skolforskningsinstitutetlänk till annan webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. SPSM bevakar och sprider specialpedagogisk forskning och bedriver egen utvecklingsverksamhet.

Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats

Söktjänster

Skolverket. Här kan du söka bland Skolverkets publikationer.

Skolverkets publikationsdatabaslänk till annan webbplats

I SwePub hittar du vad som skrivs inom svensk forskning. SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid svenska universitet och högskolor. Här finns artiklar, konferensbidrag och avhandlingar.

SwePublänk till annan webbplats

LIBRIS är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog och uppdateras dagligen. De registrerande biblioteken bidrar gemensamt till uppbyggnaden av innehållet. För närvarande finns närmare 6 miljoner titlar i databasen.

LIBRISlänk till annan webbplats

Uppsala universitets bibliotekskatalog DISA.

DISAlänk till annan webbplats

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 27 lärosäten.

DiVAlänk till annan webbplats

I Lunds universitets publikationer, LUP, finns möjlighet att söka bland en rad olika forskningspublikationer, till exempel artiklar, avhandlingar, konferensbidrag och rapporter.

LUPlänk till annan webbplats

NB-ECEC är den skandinaviska databasen med kvalitetssäkrad forskning på förskoleområdet.

NB-ECEClänk till annan webbplats

Tidskrifter

Scandinavian journal of educational research är en tidskrift som speglar pågående forskning inom utbildning i Norden.

Scandinavian journal of educational researchlänk till annan webbplats

Educare består företrädesvis av vetenskapliga artiklar med relevans för lärarutbildning. Texterna ska rapportera om nyare forskning och ge aktuella perspektiv på lärarutbildningens ämnen.

Educarelänk till annan webbplats

Utbildning & Demokrati är en tidskrift för didaktik och utbildningspolitik.

Utbildning & Demokratilänk till annan webbplats

Andra aktörer inom skolforskningsområdet

Forskning.se ägs och utvecklas av tio myndigheter och stiftelser som finansierar forskning. Forskning.se samlar och sorterar material om forskning, kompletterar med översiktlig information, prioriterar det enkla och begripliga, ansvarar för sökning av svensk forskning och samarbetar gärna med andra.

Forskning.selänk till annan webbplats

Vetenskapsrådet (VR) är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Vetenskapsrådets mål är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats

Utbildningsvetenskapliga kommittén för utbildningsvetenskap vid Vetenskapsrådet stöder efter nationell prioritering den kvalitetsmässigt bästa forskningen och de bästa forskarna inom områden som är relevant för lärarutbildning och pedagogisk verksamhet.

Utbildningsvetenskapliga kommitténlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 26 mars 2020