Skandinavisk forskning om förskolan

Danmark, Norge och Sverige satsar gemensamt för att göra forskning på förskoleområdet lättfunnet och lättillgängligt.

Skolverket, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, och norska Utdanningsdirektoratet arbetar sedan 2006 gemensamt med databasen för skandinavisk forskning på förskoleområdet, Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC. Databasen samlar på ett lättillgängligt sätt kvalitetssäkrad skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg och innehåller idag cirka 580 kvalitetsgranskade publikationer.

Danish Clearinghouse for Educational Research vid Århus pedagogiska universitet ansvarar för den årliga kvalitetsgranskningen av publicerade rapporter och avhandlingar och avgör vad som ska publiceras i databasen. Under två av de tio år som kartläggningen har genomförts var det SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i Köpenhamn som genomförde granskningen.

Sök forskning i förskoledatabasen NB-ECEClänk till annan webbplats

Om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskninglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 30 mars 2020