Skandinavisk forskning om förskolan

Sök efter skandinavisk forskning om barn i åldrarna 0-6 år i förskola och pedagogisk omsorg i databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care, NB-ECEC.

Sök forskning i förskoledatabasen NB-ECEClänk till annan webbplats

Databasen riktar sig till pedagogikstuderande, yrkesverksamma och lärare på utbildningar i pedagogik. Skolverket, Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, och norska Utdanningsdirektoratet arbetar gemensamt med databasen som uppdateras varje år. Kvaliteten säkras av Danish Clearinghouse for Educational Research vid Århus pedagogiska universitet.

Om Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskninglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 03 juli 2020