Forskning

Känslors roll i undervisningen underskattade

Elevers känslor är kopplade till ämnesinnehållet men de är också relationella. Läraren bör våga omfamna känslorna och låta dem bli del av undervisningen.