Organisationer inom naturvetenskapsdidaktik

Internationella organisationer

Här följer ett urval av de viktigaste organisationerna som bidrar till utvecklingen

European Science Education Research Association (ESERA)

ESERA är som namnet antyder en europeisk organisation, som har funnits sedan 1995. Organisationen syftar till att verka för utvecklandet av ämnesdidaktisk forskning inom naturvetenskap i Europa, samt att utgöra ett forum för samarbeten dels inom Europa men även att länka samman europeisk forskning med forskargrupper i andra delar av världen. ESERA organiserar en konferens som äger rum vart annat år i olika europeiska städer.

Länk till webbplatsen ESERA.orglänk till annan webbplats

National Association for Research in Science Teaching (NARST)

NARST är en organisation baserad i USA, som existerat sedan 1928. Dess mål är att stödja forskning inom NV-didaktik samt spridning av de resultat som framkommer till forskare, lärare och politiker. Organisationen publicerar den vetenskapliga tidskriften Journal of Research in Science Teaching

Länk till National Association for Research in Science Teachinglänk till annan webbplats

European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)

EARLI är en europeisk organisation för utbildningsvetenskaplig forskning. Den är alltså inte enbart inriktad mot NV-didaktik. Organisationen publicerar de vetenskapliga tidskrifterna Learning and Instruction och Educational Research Review.

Länk till European Association for Research on Learning and Instructionlänk till annan webbplats

Regionala organisationer

The Norwegian Centre for Science Education

Centrat är ett norskt nationellt resurscenter för NV-didaktik. Målet är att bidra till kompetensutveckling och ökat intresse för naturvetenskap genom forskning och utveckling. Samarbeten sker med övriga nordiska länder och internationellt. I samarbete med två andra lärosäten publicerar organisationen den vetenskapliga tidskriften NorDiNa, där en del artiklar är på svenska.

Länk till The Norwegian Centre for Science Educationlänk till annan webbplats

Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas, Teknikens och Matematikens Didaktik – FontD

FontD är ett samarbete mellan 11 svenska lärosäten, med syftet att utbilda forskare inom ämnesdidaktik. Nätverket startade 2002, och har sedan dess examinerat 25 doktorer.

Länk till Nationella Forskarskolan för Naturvetenskapernas, Teknikens och Matematikens Didaktiklänk till annan webbplats

Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik – FND

FND är en förening som fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Föreningen är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i naturvetenskapernas didaktik. Föreningen anordnar bland annat konferenser.

Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktiklänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 09 april 2020