Forskning

Medicinering vanlig åtgärd vid skolk

Skolfrånvaro kan få stora konsekvenser på längre sikt, inte minst för eleven. En del elever remitteras till barn- och ungdomspsykiatrin när inte skolan eller socialtjänsten klarar av problemet.