Forskning

Hälsofrämjande perspektiv i förskolan och skolan

En av de viktigaste skyddsfaktorerna för god hälsa är att klara av skolan. Därför är det viktigt att hälsofrämjande perspektiv integreras i det dagliga pedagogiska arbetet i förskola och skola.

Forskning

Hälsofrämjande perspektiv i förskolan viktigt f...

Ett hälsofrämjande arbete i förskolan behöver ha fokus på interaktion och skapa en positiv atmosfär för lärandet.