Forskning

Skolverket sammanställer och sprider kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. De olika universitet och högskolor som utför uppdraget svarar självständigt för urval och kvalitetssäkring.

Hitta forskningsartiklar

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.