Forskningsbaserat arbetssätt

Ett forskningsbaserat arbetssättet bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten. Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet.

c