Skolverket

Forskningsbaserat arbetssätt

Ett forskningsbaserat arbetssättet bygger på ett vetenskapligt förhållningsätt som bör genomsyra verksamheten. Grunden är att systematiskt undersöka den egna verksamheten med hjälp av relevant forskning och beprövad erfarenhet.