Frågor och svar

Hur ofta genomförs PISA?

PISA har sedan starten genomförts vart tredje år. Sverige har varit med varje gång.