Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Tillgången till datorer i grundskolan ökat sedan 2015, i dag finns det nästan en dator per elev. Lärares behov av kompetensutveckling har minskat på flera områden sedan 2015 men hälften av lärarna upplever fortfarande behov av kompetensutveckling för att kunna ge eleverna en god digital kompetens.

Det finns också teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar Skolverkets undersökning Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning.

Det är en betydande skillnad mellan förskoleklassen och grundskolans lägre årskurser å ena sidan och högstadiet och gymnasieskolan å andra sidan. Generellt har digitaliseringen fått ett större genomslag i högstadiet och gymnasieskolan vad gäller både tillgången till och användningen av digital teknik och digitala verktyg.

Fler lärare positiva till digitalisering

Nästan hälften av lärarna i grundskolan och gymnasieskolan anser att digital teknik i stor utsträckning är ett betydelsefullt pedagogiskt verktyg för eleverna. Andelen har ökat, främst i gymnasieskolan där motsvarande andel 2015 var en tredjedel. Andelen högstadielärare som i stor utsträckning undervisar eleverna om källkritik på nätet har ökat från två av tio lärare 2015 till nästan fyra av tio lärare idag.

Otillräcklig uppkoppling på många skolor

Nästan alla skolor har tillgång till ett trådlöst nätverk men bara hälften av rektorerna anser att deras nätverk har tillräcklig kapacitet för att alla elever i en årskurs ska kunna strömma film samtidigt. Att skolorna har den kapaciteten är avgörande för att kunna genomföra de digitala nationella prov som införs 2022. Sju av tio rektorer i grundskolan och nästan lika stor andel i gymnasieskolan uppger att de har ett stort behov av investeringar i digital teknik.

Skolverkets rapport Digital kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning

Senast uppdaterad 22 oktober 2019