Hur kan framtidens betyg bli mer likvärdiga?

Ta del av vårt kunskapsseminarium om likvärdiga betyg. Det handlar om de olika betygsmodeller som Skolverket har utvärderat i rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden.

Nu har du möjlighet att fördjupa dig i Skolverkets utvärdering och lyssna till ett panelsamtal där företrädare för olika aktörer inom skolan reflekterar över problemet med olikvärdiga betyg, de olika betygsmodellerna och möjliga vägar framåt. Seminariet riktar sig till dig som är intresserad av likvärdiga betyg i skolan. Du kan vara forskare, utredare, analytiker, skoldebattör, skolledare eller lärare.

Se kunskapsseminariet

Film: Kunskapsseminarium om likvärdiga betyg (tid: 1 h 28 min)

Från Skolverket medverkar generaldirektör Peter Fredriksson, undervisningsråden Anders Auer och Hannes Theander samt Anders Boman, enhetschef för nationella prov.

Utöver det medverkar Jan-Eric Gustafsson, professor emeritus vid Göteborgs universitet, Annika Hellewell, utredare på Sveriges kommuner och regioner, Pontus Bäckström, utredningschef på Lärarnas riksförbund, Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet, Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund och Maria Nordheden-Gard från Idéburna skolors riksförbund.

Skolverket har utvärderat olika betygsmodeller

Dagens målrelaterade betyg går inte att få nationellt likvärdiga utan förändringar i betygssystemet. Därför har Skolverket utvärderat olika betygsmodeller som på olika sätt kan förbättra betygens likvärdighet mellan skolor. Den modell som faller bäst ut bygger på att ansvaret för att göra betygen likvärdiga delas mellan lärare och staten. I stället för att varken läraren eller provet ensamt avgör elevens betyg används en kombination som förenar det bästa från respektive håll.

Rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden

Kortversion av rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden

Bristande likvärdighet är ett problem för skolsystemet

Bristande likvärdighet i betygen är ett allvarligt problem för skolsystemet. Den statliga betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) presenterade en rad förslag för att förbättra betygssättningen, bland annat en övergång från kursbetyg till ämnesbetyg i gymnasieskolan. Utredningen visade också att det behövs mer omfattande insatser för att motverka betygsinflation och olikvärdig betygssättning mellan skolor – en bild som Skolverket delar.

Publicerades den .