Yrkespaket - en efterfrågad väg till arbete

Yrkespaketen, som fungerar som ett mer fokuserat spår för gymnasieungdomar ut i arbetslivet, är efterfrågade och används i stor utsträckning. Det visar en studie från Skolverket.

Elever som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet kan välja att gå en specifik kombination av kurser som motsvarar kompetenskraven för olika yrkesområden, så kallade yrkespaket. De nationella yrkespaketen är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga.

- Vår undersökning visar att yrkespaketen både är vanligt förekommande och omtyckta på gymnasieskolor runt om i landet. Det är ett tecken på att de behövs, säger Torun Rudin, chef för gymnasieenheten på Skolverket.

Skolverket har i en ny studie undersökt hur vanligt förekommande yrkespaketen är på gymnasieskolor och hur de organiseras i praktiken. Resultaten visar att 59 procent av skolenheterna erbjuder nationella eller lokala yrkespaket i någon form. Det vanligaste nationella yrkespaketet att erbjuda är mot vård och omsorg. Det vanligaste lokala yrkespaketet att erbjuda är mot är fordon och transport.

- Det är inte särskilt förvånande eftersom behovet av arbetskraft är stort inom båda sektorerna. Det kan därmed finnas goda chanser till anställning efter avslutade studier, säger Torun Rudin.

Undersökningen bygger på en enkät- och en intervjustudie. Enkäten skickades ut till samtliga 476 skolor som läsåret 2019/20 erbjöd introduktionsprogrammet yrkesintroduktion. Totalt genomfördes 13 intervjuer med skolpersonal, huvudsaklig­en rektorer, från de skolor som i enkäten uppgett att de erbjuder nationella yrkespaket.

Yrkespaket – en andra chans att lyckas med sina studier

Rektorerna beskriver att yrkespaketen uppfattas positivt av elever. Yrkespaket har beskrivits av de intervjuade som en populär verksamhet med kö och med hög status i elevgruppen på yrkesintroduktion. Eleverna klarar av kurserna på yrkespaketen, de går från tidigare frånvaro i skolan till närvaro, blir snabbt uppskattade på arbetsplatserna och blir anställningsbara.

Bra med möjlighet att skapa lokala yrkespaket

I intervjuerna framkommer att yrkespaketens nationella standard upplevs som en styrka, men att en viss flexibilitet i att kunna byta kurser och skapa lokala yrkespaket uppskattas. Anpassningar kan vara nödvändiga utifrån den lokala arbetsmarknaden eller de resurser skolan har till sitt förfogande. Det vanligaste inriktningen att erbjuda ett lokalt anpassat yrkespaket mot är fordon och transport.

Yrkespaket i gymnasieskolan

Fakta yrkespaket, en del av yrkesintroduktion

yrkesintroduktion får eleven en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller så kan de rikta studierna direkt mot ett arbete.

På yrkesintroduktion kan även elever läsa enligt ett nationellt yrkespaket. De består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som motsvarar kompetenskraven för olika yrkesområden. Nationella yrkespaket läses främst av elever som vill gå direkt mot ett arbete och inte vill göra en övergång till ett nationellt program.

Det finns drygt 60 olika nationella yrkespaket. De olika yrkespaketen varierar stort i omfattning, från 300–1 500 poäng.

Läsåret 2019/20 gick omkring 9 000 elever på yrkesintroduktion. En stor andel av dessa elever saknar godkända betyg i ämnena matematik, svenska och engelska från grundskolan när de började sina gymnasiestudier.

Relaterat

Program med tydlig yrkesinriktning som programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion leder med större sannolikhet till sysselsättning.

Introduktionsprogram, eleverna och deras sysselsättning efteråt

Kontakt

För frågor om gymnasieskolan kontakta enhetschef Torun Rudin 08-527 333 00 eller mejla presstjanst@skolverket.se.

För frågor om rapporten kontakta undervisningsråd Per Alvant 08-527 331 21.

Publicerades den .