Interaktivt i förskolan

Datorer, datorspel, mobiler, pekskärmar, digitalkameror. Dagens förskolebarn växer upp i ett samhälle där tillgången till teknik och internet är självklar.

Sara Hvit Varannan svensk fyraåring har börjat använda internet, enligt en undersökning av World Internet Institute och på YouTube lägger stolta föräldrar ut filmer som visar hur barn på ett par år hanterar familjens Iphone.

Datorer i förskolan förknippas många gånger med pedagogiska spel och pausaktiviteter, Forskarstuderande Sara Hvit har fördjupat sig i frågor kring den pedagogiska användningen av it i förskolan och framför allt de allra yngsta barnen och deras språkliga miljö.

- Datorer på förskolan är fortfarande ingen självklarhet, säger Sara Hvit, som själv har en bakgrund som förskollärare. Det är inte ovanligt att man i personalen är många som delar på en dator, då blir man inte så it-van.

Utveckla ett språk på nya vägar

Sara Hvit är doktorand i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation och arbetar i språkprojektet Förskolan som barns språkmiljö. Hon har länge intresserat sig för de allra yngsta förskolebarnens språkliga utveckling och experimenterande med digitala uttryck. I samband med en undersökning kring barns fysiska språkmiljö på förskolan hittade Sara en förskola som arbetade mycket med en interaktiv skrivtavla tillsammans med de allra yngsta barnen i åldern 1-2 år. Det blev startpunkten för Saras avhandlingsarbete som börjat med att hon studerar barn och personal på den aktuella förskolan när de arbetar med den digitala skrivtavlan.

- Vilken didaktisk möjlighet! Det pågår hela tiden ett språkligt samspel där barnen, som alla är under tre år, samspelar med den interaktiva tavlan.

Barn och personal på förskolan använder tavlan i många sammanhang, vid sagostunder, i leken, för att med hjälp av bilder prata om det som hänt under dagen, eller på utflykten. Rita och måla på tavlan är en annan favoritsysselsättning hos barnen. Sara berättar hur barnen samspelar med bilder av sig själv och sina kamrater på tavlan.

– De kan själva välja bilder och välja vad som är i fokus på bilderna. Det är inte en vuxen som gör valet. Det kanske inte är blomman på bilden som är intressant utan de egna leriga stövlarna som barnet vill visa. Och de är inte stillasittande aktiviteter de ägnar sig åt när de målar, visar fotografier eller dansar till en video med Amy Diamond på YouTube i jätteformat.

Kompetenta barn

En sak som fascinerat Sara Hvit är också hur kunniga och självständiga barnen är i förhållande till den digitala tekniken. På den förskola Sara studerat har barn och personal lärt sig tillsammans hur den interaktiva tavlan fungerar. För barnen, uppväxta med smarta mobiler och touchscreen, är det helt naturligt att dra i bilder för att förstora och förminska dem eller bläddra sig fram på tavlan. Det kunde barnen lära personalen

- De är oerhört kompetenta när det gäller it och personalen på den förskola jag studerat tillskriver också barnen en stark kompetens. Jag tror att vi generellt underskattar de allra yngsta barnen. Frågan är hur vi kan utveckla de fina lärkvaliteter som förskollärarna vill ha i verksamheten med nya digitala verktyg som den interaktiva tavlan.

- Det jag sett hittills är att tavlan också ger möjlighet till ett estetiskt uttryckssätt. Barnen är väldigt kreativa och vad de gör med sina händer ger avtryck på tavlan. Vad jag sett så hindrar det inte leken, det tillför istället ett nytt element. Det ska bli mycket spännande att studera vidare hur den interaktiva tavla kan användas som stöd i de små barnen språkutveckling och som stöd i deras berättande.

Text och bild: Carina Näslundh

Senast granskad: 2016-02-14