Bloggande för kollaborativt lärande

Att blogga tillsammans kan erbjuda möjligheter för kollaborativt lärande och fördjupad förståelse för det aktuella ämnet. I artikeln “Bloggin for Facilitating Understanding: A Study of Video Game Education” använde femtiosex universitetsstudenter blogg som en del av en kurs i speldesign.

Både intervjuer och analyser av deltagarnas inlägg tyder på att bloggen kan vara ett redskap för lärande. Studenterna utforskade ämnet ur olika perspektiv, reflekterade över sina spelerfarenheter och kunde på sätt utveckla ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt till de spel som studerades. Bloggen upplevdes även som ett bekvämt och tryggt forum att uttrycka sig i.

Text: Marie Leijon

Senast granskad: 2016-02-09