Mellan "jag" och andra

I avhandlingen "Mellan "jag" och andra" undersöker Lisbeth Amhag på Malmö högskola nätbaserade dialoger mellan studenter på en lärarutbildning.

I avhandlingen undersöker Lisbeth Amhag nätbaserade dialoger mellan studenter på en lärarutbildning. Resultatet visar att studenterna behöver stöd, av både lärare och andra studenter, för att utveckla lärande dialoger på nätet.

Att utveckla sitt vetenskapliga skrivande är en dialogisk process där både den individuella kompetensen och den kollektiva bör uppmärksammas.

Det handlar om träning i socialt samspel, om att skapa insikt i sitt eget skrivande och att utveckla tillit till andra. Dialogutbytena hos studenterna påverkas även av om kursuppgiften upplevs som konkret eller abstrakt. I en kursuppgift som knyter an till en autentisk situation har studenterna lättare för att finna egna perspektiv, kritiskt granska och vidareutveckla.

Läs mer

Senast granskad: 2016-01-28