Pedagogiska möjligheter i datorspel

Att spela datorspel är en aktivitet som erbjuder pedagogiska möjligheter. Men då är det viktigt att pedagoger ställer frågor och hjälper elever att lyfta relevanta aspekter i spelen.

Att spela datorspel är en aktivitet som erbjuder pedagogiska möjligheter. Men då är det viktigt att pedagoger ställer frågor och hjälper elever att lyfta relevanta aspekter i spelen. Det menar Elisabet Nilsson i avhandlingen: "Simulated 'real' worlds: Actions mediated through computer game play in science education" från maj 2010. I avhandlingens tre studier har Elisabet via observationer och intervjuer dokumenterat vad som händer när elever använder datorspel i skolsituationer. Hon visar att spelen rymmer en komplexitet och erbjuder möjligheter för lärande, men att lärare måste vara insatt i spelet för att det ska uppstå diskussioner om innehåll. Avhandlingen bjuder in lärare att fundera på varför och hur datorspel kan användas i undervisningen.

Läs mer

Senast granskad: 2011-02-28