Naturvetenskap i undervisningen

Forskning i naturvetenskapernas didaktik har sedan 1960-talet utvecklats över hela världen, men är i Sverige ett relativt nytt forskningsfält. För att kunna förmedla och göra NO tillgängligt och angeläget för elever krävs mer kunskap om lärares undervisning, elevers attityder och begreppsbildning. Det handlar även om djupare förståelse för behovet av naturvetenskaplig allmänbildning och dess betydelse ur ett samhällsperspektiv.
I detta tema ger några av Sveriges ledande forskare inom NO-didaktik en överblick över forskningsområdet.

Tema Naturvetenskap i undervisningen är producerat av Anna Sandström, redaktör på forskning.se.
Vetenskaplig faktagranskning: Gunnar Höst,  Linköpings universitet.
Illustrationer:Helena Bergendahl

Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se
 

Referenser & litteratur

Böcker

Att se helheter i undervisningen. Naturvetenskapligt perspektiv
En översikt om hur forskning och reflektion utvecklar lärares och elevers lärande. Att se helheter i undervisningen - naturvetenskapligt perspektiv

 

Läs mer

Läs mer om ämnesutveckling i naturvetenskap

Pressmeddelanden

Tidig pedagogisk bedömning av små barn i förskolan Göteborgs universitet
Elever skapar eget lärande med digitala verktyg Stockholms universitet

Tidskrifter

Betyg skulle kunna ge kunskap Forskning & Framsteg

Forskningsprojekt

Matematik för den digitala generationen Malmö högskola

Senast granskad: 2016-01-23