Specialpedagogik i förändring

Vad innebär den nya skollagen och de nya läroplanerna för specialpedagogiken. Får fokus på kunskap konsekvenser för
inkludering och likvärdighet?

- Jag är oroad över hur man ska hantera barn med stora svårigheter. Jag är rädd för att vi får en ännu större andel elever 
som bedöms behöva särskilt stöd, säger Bengt Persson, professor i specialpedagogik vid Högskolan i Borås. 
 
Claes Nilholm, professor vid Malmö högskola, pratar om skillnaden mellan inkludering och integrering: 
 
- Integrering har mer eller mindre kommit att handla om den fysiska placeringen av eleverna. Inkludering  signalerar att 
klassrummet måste organiseras efter barns olikheter, säger han. 
 
Intervjuare:Johan Malmqvist
Senast granskad: 2016-02-15