Tema Läs- och skrivinlärning

Svenska elevers kunskaper i läsförståelse blir allt sämre, visar internationella undersökningar. Vad beror det på? Och hur lär lärare ut läsförståelse? Vad har bilder med språkutveckling att göra och vilken roll spelar förskolan för barns läs- och skrivutveckling? Detta och mycket annat kan du ta del av i vårt tema som är baserat på forskning om läs och skrivinlärning.

Tema läs- och skrivinlärning har producerats av frilansjournalisten Liselotte Englund och forskning.se.

Senast granskad: 2016-02-03