Flicka och pojke skriver ett prov

Forskning inom bedömning och betyg

Bedömning och betygsättning är två mycket viktiga pedagogiska uppgifter som involverar både elever och lärare. Av tradition har det varit så att läraren bedömt elevens kompetens i syfte att ge underlag för betygssättning. Men för att lägga en grund för elevernas livslånga lärande är det viktigt att eleverna också engageras aktivt i bedömningspraktiken. Eleverna behöver vara väl medvetna om vad det är som bedöms och vad som utmärker kvalitet i de kunskaper de ska visa.

Olika perspektiv

Vi kommer att börja redovisa forskning kring det mer utvecklingsinriktade formativa perspektivet. Under året presenteras andra aspekter på betyg och bedömning. Några exempel på områden är summativ bedömning, nationella prov och begreppsförståelse.

I samarbete med Karlstads universitet

Forskningsmaterialet på dessa sidor tas fram av Karlstads universitet på uppdrag av Skolverket.

Senast granskad: 2016-02-12