Tema bedömning

Under de senaste decennierna har det skett en förändring i synen på, och syftet med, bedömning i skolan. Under 1900-talet var bedömning något som var starkt kopplat till urval för anställningar och utbildningsplatser. Idag betonas bedömning mer ur ett lärandeperspektiv; ett verktyg för elevens kunskapsutveckling.

Tema Bedömning är producerat av Anna Sandström, redaktör på forskning.se. Vetenskaplig faktagranskning: Johan Samuelsson, lektor i historia, Karlstad universitet

Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se. Illustrationer: Helena Bergendahl

Länkar & litteratur

Bedömd - Från fruktstund till studentflak

Temanummer om bedömning, Pedagogiska Magasinet  3/2011  Från fruktstund till studentflak

Betygsatta barn - spelar det någon roll i längden?

Rapport från IFAU av Anna Sjögren,ekonomie doktor i nationalekonomi, (2010)
Läs mer och ladda ner rapporten på IFAUs hemsida. Betygsatta barn - spelar det någon roll i längden?

Svensk forskning om bedömning - en kartläggning

"Svensk forskning om bedömning - en kartläggning" är en rapport inom utbildningsvetenskap som Vetenskapsrådet släppt tillsammans med Skolverket. Rapporten är skriven av Eva Forsberg och Viveca Lindberg, 2010.
Rapporten kan beställas genom Vetenskapsrådets publikationstjänst eller laddas ner den i pdf-format.
Svensk forskning om bedömning - en kartläggning

Forskning om bedömning

Rapporter, avhandlingar och intervjuer

Skolverket

Här hittar du information om nationella prov och de diagnosmaterial och prov som ingår i det nationella provsystemet. Du kan se hur man beställer material och prov och du kan hitta information om arkivering och insamlingsrutiner.

Slut på klassrumsspelet

Sedan 2008 bedriver utvecklingsenheten i Borås kommun en omfattande satsning på bedömning för lärande.

Bok - Kunskapsbedömning, vad, hur och varför?

Hur påverkas elever av de bedömningar som de är med om i skolan? Hur lär sig elever? Vad har elever rätt att lära sig i skolan? Vilka kunskaper är värda att överföra till nästa generation? Hur kan man som lärare veta vad någon annan kan och vet? Omarbetad och fördjupad kunskapsöversikt. Ladda hem eller beställ boken

Bok - Bedömning för lärande

Bedömning för lärande är skriven av Christian Lundahl, fil dr i pedagogik och docent vid institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet (2011). Boken utgår från att både summativa och formativa bedömningar fyller en plats i utbildning. Det centrala är att se hur de kan komplettera varandra.  Boken börjar med en historisk tillbakablick för att sedan följas av en diskussion om samhällets förväntningar på skolväsendet.
Läs mer om Bedömning för lärande på Norstedts

Bok - Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn.

I Skolverkets serie kunskapsöversikter i pocketformat ges en samlad bild av den forskning som finns inom området bedömning och dokumentation av yngre barns kunskapsutveckling. Boken finns att beställa eller ladda ner från Skolverkets webbplats. Stödja och styra. Om bedömning av yngre barn

Senast granskad: 2011-10-03
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen