Tema Elevperspektiv

Skolan studeras och beskrivs ofta utifrån pedagogens perspektiv – med effekstudier av metoder och analyser av skolan som helhet. Men det sker även mycket forskning om hur skolan upplevs av dem den är till för – eleverna.

I detta tema har vi försökt sammanställa den forskning som studerat utbildning, lärande, betyg, bedömning och inte minst den sociala miljön i skolan ur elevernas eget perspektiv.

Om skolan ska lyckas nå alla den är till för så krävs det en förståelse för hur olika skolan kan upplevas av denna heterogena grupp individer som vi samlar under begreppet elever.

Tema Elevperspektiv är skrivet av frilansjournalisten Fatima Grönblad och producerat av Anna Sandström, redaktör på forskning.se. 

Vetenskaplig faktagranskning: Eva Alerby, professor, och Ulrika Bergmark,universitetslektor, vid institutionen för konst, kommunikation och lärande, Luleå tekniska universitet.

Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se.

Senast granskad: 2016-02-12