Tema Läromedel

Forskning kring läromedel sträcker sig över ett brett område och behandlar allt från processanalys och produktanalys till didaktiska studier om hur de används och hur eleverna tar till sig materialet. Begreppet läromedel omfattar idag alla de resurser en lärare kan ta till hjälp i undervisningen. Utvecklingen har gått från en tonvikt på läroböcker till ett multimodalt lärande där läraren kan koppla samman olika medier för ett pedagogiskt syfte.

Tema Läromelel är producerat av frilansjournalisten Anders Calderon i samarbete med Anna Sandström, redaktör på forskning.se.

Vetenskaplig faktagranskning: Staffan Selander, professor, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete Stockholms universitet.
Temat är en samproduktion mellan Skolverket - Forskning för skolan och forskning.se.

Illustrationer: Helena Bergendahl

Senast granskad: 2015-01-27