Datorspel – inspiration för lärare?

Många ungdomar spelar datorspel flera timmar om dagen. Datorspelskonstruktörerna är framgångsrika. De lyckas engagera och motivera barn och ungdomar att frivilligt tillbringa många timmar i lärandesituationer. I begreppet ”datorspelens pedagogik” beskrivs de faktorer som gör att datorspelen framkallar lust att spela vidare, faktorer som läraren kan ta fasta på i sin dagliga verksamhet menar forskare.

Många ungdomar spelar datorspel flera timmar om dagen och pojkar är överrepresenterade i denna grupp visar SCB:s granskning av ungdomars datorvanor. Amerikansk forskning visar dessutom att personer i högteknologiska länder spelar datorspel i sammanlagt 10 000 timmar under sina första 21 levnadsår. Som jämförelse kan nämnas att en svensk grundskoleelev tillbringar mindre än 7000 timmar i grundskolan.

Datorspelskonstruktörerna är framgångsrika skriver Tomas Kroksmark, professor vid högskolan i Jönköping, i artikeln ”Den sofistikerade instruktionen – datorspelens pedagogik”. De lyckas engagera och motivera barn och ungdomar att frivilligt tillbringa många timmar i lärande- och kommunikativa situationer. Utifrån intervjuer med datorspelskonstruktörer och teoretisk-filosofiska perspektiv drar Kroksmark slutsatsen att lärare kan utveckla sina pedagogiska kompetenser genom att tillägna sig fördjupade kunskaper om datorspelens pedagogik.

Positiv påverkan på flera nivåer

En mer positiv syn på datorspelens påverkan på barns- och ungdomars välmående har växt fram under 2000-talet. Idag anser flera forskare att datorspelandet har en positiv inverkan på barns och ungdomars hälsa och att spelande ungdomar är mer aktiva på sin fritid och konsumerar mindre alkohol, enligt Kroksmark.

Han menar att när ungdomar spelar datorspel utvecklar de kompetenser som gör att spelaren kan klara nya och mer komplexa nivåer i spelen. Spelare lär sig också att kommunicera med andra individer och utbyta erfarenheter samt lära sig spelens logik.

Upptäck datorspelens pedagogik

Enligt Kroksmark finns det flera faktorer som gör att datorspelen framkallar lust att spela vidare, faktorer som läraren kan ta fasta på:

• Till skillnad från skolans kunskapsinnehåll är datorspelen mycket mer anpassade till barns och ungdomars intresse och värld.

• I skolan har man mycket svårare att tydliggöra kursmål medan spelaren på ett enkelt sätt kan förstå vad det är som förväntas av den.

• Berättelser har länge använts för att väcka intresse och överföra kunskaper men den har en marginaliserad ställning i dagens skola. Dramaturgi och kronologi har däremot en avgörande plats i datorspelens struktur.

• I skolans värld har tävlingsmomentet en informell struktur (t.ex. vem har läst boken klart eller vem har högst betyg?). Enligt Kroksmark kallas denna tävlingsform för negativ. En positiv tävlingsform har till syfte att stimulera den tävlande att söka nya kunskaper eller utföra nya handlingar. I dessa sammanhang talar man om positiv konkurrens som ett medel att stimulera individers handlade.

• Lärandet måste anpassas till varje enskild individs förutsättningar och behov. Detta är något som har en framträdande plats i datorspelens värld där datorspelens konstruktör har som mål att möta varje spelare där just den befinner sig. Skolan skulle kunna studera datorspelens logik för att lättare kunna erbjuda metoder som möjliggöra individualisering av lärandet.

• Datorspelen baseras på positiv belöning, något som inte har en given plats i skolan. Inte så sällan mår eleverna dåligt av att vara i skolan.

• I datorspelens värld är instruktionerna mycket mer subtila än i skolans värld. I själva verket märker spelaren sällan av instruktionerna. Man tror att man löst problemen själv.

• Nyttan av kollegialt lärande är välkänt. On-line uppkopplade ungdomar samarbetar med varandra för att lösa ett vist problem, något som inte är lika vanligt i dagens individualiserade bedömnings- och examineringskultur, menar Kroksmark.

• Man lär sig av misstagen, är ett gammalt ordspråk och något som präglar forskningsprocessen. Enligt Kroksmark har detta perspektiv en undangömd position i skolans värld men är en viktig del av datorspelens struktur.

Text: Vanja Lozic

Referens
Kroksmark, Tomas (2012). ”Den sofistikerade instruktionen
– datorspelens pedagogik” i Didaktisk Tidskrift, Vol 22, No. 2. 2012, s. 375-386

Senast granskad: 2016-02-12